• Produkty
 • Nowości
 • Promocje
 • Regulamin
 • Partnerzy
 • O Nas
 • Kontakt
 • Ochrona Środowiska

Nowości

Zestaw Equalbit do pomiaru stężenia ds DNA (HS) metodą fluorymetryczną

 • prosta, czuła i dokładna flourescencyjna detekcja ilościowa dwuniciowego DNA;
 • zestaw zawiera odczynniki do detekcji fluorescencyjnej, bufory i standardy dsDNA
 • wysoce selektywny dla dsDNA;
 • umożliwia pomiar stężenia DNA w zakresie 0.2-100 ng;
 • zapewnia dokładny pomiar stężenia próbek od 10 pg/µl do 100 ng/µl;
 • odporny na większość konwencjonalnych zanieczyszczeń, takich jak; sole, białka, pojedyncze nukleotydy, rozpuszczalniki i detergenty;
 • zestaw łatwy w obsłudze, pomiary przeprowadzane są w temperaturze pokojowej.;
 • pomiar stężenia na fluorymetrze Qubit®.