• Produkty
  • Nowości
  • Promocje
  • Regulamin
  • Partnerzy
  • O Nas
  • Kontakt
  • Ochrona Środowiska

Partnerzy

Applichem


Adres: Ottoweg 4, D-6429 Darmstad/Germany

Strona www: www.applichem.de

Nr telefonu: 0049/615193570

Fax: 0049/615193571


Wyszukaj produkty firmy Applichem


Applichem jest dostawcą odczynników do badań chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych i klinicznych. Są to odczynniki o różnych czystościach: cz.d.a., czyste, techniczne, do biologii molekularnej, do biochemii i czystości zgodnej z Farmakopeą. W skład oferty wchodzą kwasy, zasady, związki organiczne i nieorganiczne, białka ludzkie, barwniki i wskaźniki, bufory biologiczne, aminokwasy, witaminy, antybiotyki, detergenty, enzymy, substraty i inhibitory enzymów oraz inne. Na szczegolną uwagę zasługują preparaty do dekontaminacji:DNA- i RNA-Exitus Plus oraz systemy MAXXBOND do regeneracji kolumn wiążących DNA.