• Produkty
 • Nowości
 • Promocje
 • Regulamin
 • Partnerzy
 • O Nas
 • Kontakt
 • Ochrona Środowiska

Nowości

Kolejny produkt w ofercie firmy Meridian/Bioline to zestawy do izolacji kwasów nukleinowych ISOLATE II oparte na technologii złoża krzemionkowego, które selektywnie wiąże kwasy nukleinowe pozwalając na oddzielenie zanieczyszczeń, czego efektem są DNA lub RNA o wysokiej czystości.

Oferta produktów ISOLATE II obejmuje zestawy do izolacji:

 • genomowego DNA ;
 • roślinnego DNA ;
 • plazmidowego DNA ;
 • RNA
 • DNA z żelu i produktów PCR.
Materiał genetyczny wyizolowany przy pomocy powyższych zestawów ma zastosowanie w następujących aplikacjach:
 • standardowe PCR;
 • qPCR;
 • klonowanie;
 • odwrotna transkryptaza;
 • synteza cDNA;
 • sekwencjonowanie nowej generacji;
 • genotypowanie.
Zestawy cechuje:
 • szybkość i łatwość wykonania;
 • wysoka czystość kwasów nukleinowych i wysoce powtarzalne wyniki;
 • obecność DNaz i/lub RNaz.