• Produkty
  • Nowości
  • Promocje
  • Regulamin
  • Partnerzy
  • O Nas
  • Kontakt
  • Ochrona Środowiska

Regulamin


Warunki i regulacje wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki i regulacje. 


§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem strony internetowej www.polgen.com.pl jest firma Polgen Sp. z o.o. - Sp.K. zwana dalej Polgen.

2. Użytkownikiem strony jest każda osoba odwiedzająca stronę internetową.

3. Zawartość strony oraz wszelkie jej elementy, w tym układ i znaki graficzne są chronione prawem autorskim.


§ 2
Odpowiedzialność

 

1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są umieszczane dla celów informacyjnych i reklamowych. Polgen nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.

2. Polgen nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.

3. Polgen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.

4. Polgen nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

5. Polgen nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.


6. Oferta oraz ceny podane na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Polgen zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący.


§ 3
Dane osobowe

 

1. Polgen przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Dane te nie będą przetwarzane przez Polgen w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3. Administratorem danych osobowych jest Polgen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000315261, adres e-mail: biuro@polgen.com.pl, tel. (+48) 42 677 04 60 („Administrator”). W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Małgorzatą Minogą, e-mail: biuro@polgen.com.pl, tel. 42/677-04-60.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli lub wiedzy w związku ze współpracą Jednostki i Administratora, a także w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli lub wiedzy związanych z dokumentacją współpracy Jednostki i Administratora, jak również w celu rozpatrywania reklamacji, zgłoszonych roszczeń, dochodzenia i obrony przed wzajemnymi roszczeniami w związku ze wykonaniem umowy łączącej Jednostkę i Administratora– art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora).

5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres jego współpracy z Jednostką, w której Użytkownik jest zatrudniony w celu prawidłowej jej realizacji. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika współpracy z Jednostką Polgen wnosi taką informację – w innym wypadku POLGEN nie będzie miał możliwości powzięcia wiedzy o potrzebie usunięcia danych takiego Użytkownika. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres współpracy z Jednostką, chyba że wcześniej cofnie on wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: (i) podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji usług objętych umową, (ii) podmiotom mającym zawarte umowy na obsługę IT Administratora, (iii) dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych lub doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), wyłącznie w celu i w niezbędnym do realizacji umowy pomiędzy Administratorem i Jednostką.

8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 


§ 4
Koszt obsługi detalicznej

 

1. W przypadku, gdy do produktu nie jest doliczany koszt transportu, przy zamówieniach poniżej 1500 zł netto, doliczany jest koszt pakowania i obsługi w wysokości 30 zł netto oraz koszt transportu i ubezpieczenia w wysokości 20 zł netto. W przypadku produktów, które muszą być transportowane w suchym lodzie, będzie doliczany koszt transportu w wysokości 75 zł netto. Wówczas nie obowiązuje koszt obsługi detalicznej.


§ 5
Cookies

 

1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny użytkownik wyraża zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki


§ 6
Zmiany warunków i regulacji

 

1. Polgen może w wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i regulacji aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie.