• Produkty
 • Nowości
 • Promocje
 • Regulamin
 • Partnerzy
 • O Nas
 • Kontakt
 • Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

 

Szanowni Klienci,

W związku z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. z 2013, poz. 888) poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi

 • Zapobieganie
 • Wielokrotne użycie
 • Przygotowanie do ponownego użycia
 • Recykling
 • Inne metody odzysku
 • Unieszkodliwienie

 

Segregowanie odpadów

Opakowania z papieru i tektury należy wrzucać do pojemników niebieskich.

Opakowania szklane należy wrzucać do pojemników białych ( szkło białe) i zielonych (szkło kolorowe)

Opakowania  z tworzyw sztucznych i metalu należy wrzucać do pojemników żółtych.

Opakowania szklane i z tworzyw sztucznych po środkach chemicznych nie należy wrzucać do ww. pojemników. Chęć zwrotu tych opakowań należy zgłosić firmie Polgen pod numer telefonu  42/677-04-60.

Środki niebezpieczne to substancje i mieszaniny zakwalifikowane do:

 • bardzo toksycznych i toksycznych,
 • rakotwórczych kategorii 1 lub 2,
 • mutagennych kategorii 1 lub 2
 • działających szkodliwie na rozrodczość 1 lub 2
 • niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym symbolem N.

Na opakowaniach środków  niebezpiecznych znajdują się następujące symbole:

 T+T lub N

 

Oznaczenia stosowane na opakowaniach

Symbole i kody numeryczne dla tworzyw sztucznych

Materiał

Symbol

Kod numeryczny

Politereftalan

PET

1

Polietylen wysokiej gęstości

HDPE

2

Polichlorek winylu

PVC

3

Polietylen niskiej gęstości

LDPE

4

Polipropylen

PP

5

Polistyren

PS

6

 

 

7 do 19

 

Symbole i kody numeryczne dla papieru i tektury

Materiał

Symbol

Kod numeryczny

Tektura falista

PAP

20

Tektura inna niż falista

PAP

21

Papier

PAP

22

 

 

23 do 39

 

Symbole i kody numeryczne dla metalu

Materiał

Symbol

Kod numeryczny

Stal

FE

40

Aluminium

ALU

41

 

 

42 do 49

 

Symbole i kody numeryczne dla drewna i materiałów drewnopochodnych

Materiał

Symbol

Kod numeryczny

Drewno

FOR

50

Korek

FOR

51

 

 

52 do 59

 

Symbole i kody numeryczne dla szkła

Materiał

Symbol

Kod numeryczny

Szkło bezbarwne

GL

70

Szkło zielone

GL

71

Szkło brązowe

GL

72

 

 

73 do 79

 

 

                                              

 • CERTYFIKAT

  Certyfikat realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych